СПИСЪК НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, КОИТО НЕ СА ОБВВПИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД                                                                                              

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТД-4-05-ПСО/2019 и ТД-5-02-ПСО/2019 (към ТД-4-05-ПСО/2019) -изтегли